Kouřovody

Kouřovod je část od spotřebiče po zapojení do komína. Kouřovody se ve většině případů montují z pevných komponentů ale i za určitých podmínek z ohebné hadice. Ohebný kouřovod je možné použít do max. délky 1,5m, pojistit proti vysunutí a zajistit kontrolní, případně čistící otvor. Jelikož ale toto není vždy technicky možné, je nutné kouřovod připojit z pevných dílů a těmi jsou například trubky, kolena, kolena s kontrolními otvory, klapky atd. Kouřovody nabízíme nerezové, hliníkové ale i silnostěnné, vždy dle druhu provozu a paliva. Nerezová kolena jsou natáčecí, 0-45°, 0-90°, silnostěnné kouřovody nabízíme černé, případně šedé - na objednání a k nim rovněž opravné spreje.

Pokud byste potřebovali zjistit, zda Vaše kouřovody splňují aktuálně platné právní předpisy, můžete od roku 2011 nastudovat veškerá vymezení v péči o spalinové cesty skrze Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Oproti dřívějším normám je tento právní předpis podstatně praktičtější, jelikož je již velice přehledně členěn a předkládá tak občanům a organizacím jednoduchý návod, jak zajistit provoz připojených spotřebičů ke spalinovým cestám a bezpečný jednak v souladu s protipožární prevencí, ale i v ohledu bezpečného provozu a eliminace rizika újmy na zdraví.

Kouřovody

Kouřovody doporučujeme montovat odborníkům.